Muut palvelut

Perhetyön palvelut

Perhetyön tarkoitus on tulla perheen tueksi haastavaan tilanteeseen, kuten perheen kokemaan traumaan, vanhempien eroon, uusperheen rakenteen toimimiseen tai muuhun. Perhetyössä käytetään tukena erilaisia menetelmiä, jotka auttavat tukemaan ja ymmärtämään rakenteiden ja yhteisten pelisääntöjen tärkeyttä perheen arjen toimimisessa. Palvelua voi tilata Tukikohdalta yksityisesti kuka tahansa perhe tai kunnat asiakkailleen.

Työnohjaus

Tarjoamme työnohjausta sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisille ryhmissä tai yksilöllisesti. Työnohjaus on ratkaisukeskeistä ja sen tarkoitus on tukea työntekijää työssään organisaation viitekehyksen mukaisesti. Työnohjaus voidaan räätälöidä case-muotoisesti tai henkilöstöhyvinvoinnin teemoihin. Työnohjausprosessit voivat olla sekä lyhyt- että pitkäkestoisia, muutamasta kerrasta parin vuoden prosessiin.

Työnohjausta voi tilata työnantajat työtiimeilleen, työntekijöilleen, johtajille tai johtoryhmilleen.

Koulutus- ja konsultaatiopalvelut

Myös koulutus- ja konsultaatiopalvelut ovat tarkoitettu sosiaali- ja sivistystoimen henkilöstölle. Tarjoamme käytännönläheistä koulutusta räätälöidysti toivomastanne aihekokonaisuudesta. Kliinisen työn tekijöille suunnatussa koulutuksessa painotetaan erityisesti psykiatrisen hoidon näkökulmia ja hoidollisuutta.

Esimerkkejä koulutusten aiheista:

  • Lapsen psyyke, kiinnipitohoito, kohtaaminen
  • Kiintymyssuhdeteoriat
  • Ihmissuhdetraumojen käsittely

Tarjoamme koulutusta myös ammattioppilaitoksille, luennoilla voidaan käsitellä esimerkiksi:

  • Psykiatrista kuntoutusta
  • Lastensuojelua
  • Kiintymyssuhdeteoriat
  • Haasteellisten lasten erityishoitoa

Ylemmän erityistason psykoterapiapalvelut

Tukikohdan kautta on mahdollisuus saada psykoterapia- ja perheterapiapalveluita. Meillä työskentelee Valviran hyväksymä ratkaisukeskeinen ylemmän erityistason psykoterapeutti. Terapiaa tarjotaan lyhytterapiamuotona ja pidempänä prosessiluontoisena muotona. Terapian vastaanottotila sijaitsee Nummelan keskustassa.