Tukikohta Oy

Tukikohta Oy on yli 10 vuotta Vihdissä toiminut lastensuojeluyksikkö, johon kuuluu kaksi ryhmäkotia eri ikäisille lapsille. Toimintamme tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja hyvinvointia ja auttaa heitä kasvamaan ehjiksi ja vahvistumaan kokonaisuutena.

Pienryhmäkoteja lapsille ja nuorille

Ryhmäkodeissamme asuu lapsia ja nuoria, jotka oireilevat psyykkisesti ja tarvitsevat ammatillista erityistukea. Toimintamme tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja hyvinvointia ja auttaa heitä kasvamaan ehjiksi ja vahvistumaan kokonaisuutena. Vanhimpia valmistetaan myös itsenäistymiseen. Täällä autetaan lapsia hallitsemaan oireita ja vahvistetaan heidän kiintymyssuhteitaan.

Vihdin Tukikohta Oy:ssa pyritään tekemään lasten arjesta mahdollisimman kodinomaista, sillä tällaisissa olosuhteissa ihmisen mieli toimii parhaiten. Lapset menevät aamulla kouluun ja iltapäivällä tekevät läksyjä ja pieniä kotitöitä. Vapaa-aikaa vietetään harrastuksissa ja kavereiden kanssa mutta paljon myös Tukikohdan aikuisten kanssa. Tukikohdassa tehdään paljon monipuolista kivaa yhdessä. Luonto on toiminnassa vahvasti läsnä ja mielellään liikumme ja retkeilemme. Harrastamme myös kulttuuria ja käymme yhdessä vaikka teatterissa.

Toimintamme perusta

Toimintamme perustana on kiintymystä vahvistava hoitomalli. Tätä edesauttaa kolmikantainen luottamuksellinen terapiakeskustelu, joka tarjoaa lapsen omahoitajalle työkaluja kannatella lasta arjessa. Tukikohdassa käytetään myös työvälineitä siihen, että lapsi tai nuori oppii tunnistamaan tunteensa ja pystyy ymmärtämään ja purkamaan niitä.

Työtämme ohjaava tärkein arvo on lähimmäisen tukeminen ja auttaminen. Lasten ja nuorten annetaan tuntea aitoa välittämistä. Perhetyömme tavoitteena on koko perheen hyvinvointi ja vanhemmat ovat vahvasti läsnä toiminnassamme.

Tukikohta Oy:n toiminta on lastensuojelulain hengen mukaista ja Aluehallintoviraston luvan varaista. Johtaja Pia Penttala hankki ensin vahvan ammattitaidon lastensuojelusta Helsingistä. Reilut kymmenen vuotta sitten hän perusti yhdessä Hanna Kumpulan kanssa Vihtiin kaksi omaa lastensuojelun yksikköä. Hannalla on yli 10 vuoden työkokemus lastensuojelusta ja hän toimii Jaakkolan esimiehenä. Pienryhmäkoti Lintsun esimiehenä toimii Ari Penttala, jolla on yli 20 vuotta työ- ja johtajakokemusta lastensuojeluyksiköistä.

Joukoissamme on iso ja pysyvä joukko hoitoalan ammattilaisia, kuten sosionomeja, sairaanhoitajia ja lähihoitajia, joilla on erityisosaamista eri aloilta, kuten terapia- ja perhetyöstä, liikunnasta ja ravinnosta. Toiminnassamme yhdistyy vankka ammattitaito ja aito halu auttaa lapsia ja heidän perheitään.

DDP-terapia

DDP-terapia on vuorovaikutteista kehityspsykoterapiaa. Se on eheyttävä psykoterapian työskentelymuoto. Sen päätavoitteena on luoda terve, luotettava ja turvallinen kiintymyssuhde lapse/nuoren sekä hänen hoitajansa välille. Työskentelymuoto on alunperin kehitetty traumatisoituneiden sijais-ja adoptiolasten hoitoa varten ( Daniel Hughes, Arthur Becker-Weidman hoidon kehittäjät )

Kolmasosalla lapsista on kiintymyssuhdehäiriöitä (Hughes, 2011), näin ollen osalla lastensuojelulaitoksiin sijoitetuillakin lapsilla/nuorilla on ongelmia kiintymyssuhteensa kanssa. Kiintymyssuhteen ongelmat ovat alkaneet usein jo ennen heidän sijoitustaan laitokseen. Kiintymyssuhdetta pyritään parantamaan lastensuojelulaitoksissa hoitajien tarjoamalla huolenpidolla. Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia eli DDP- menetelmä , tarjoaa apua kiintymyssuhteen eheyttämiseen.